Naujienos

Kauno klinikose įsteigti fondai gydytojų ir slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimui

Kauno klinikos pirmosios Lietuvoje įsteigė Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondą, kuriuo skyrė 250 000 eurų savo slaugytojų kvalifikacijos kėlimui. Iš fondo lėšų šie specialistai turės galimybę kelti savo kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, konferencijose ar renginiuose užsienyje. Iki šiol jie tą darydavo savo asmeninėmis, rėmėjų arba profilinių klinikų specialiosiomis lėšomis. 

„Mums svarbu užtikrinti universiteto ligoninės slaugos specialistų nuolatinį profesinį tobulėjimą ir šiam tikslui skiriame daug dėmesio. Tai yra numatyta ir Kauno klinikų veiklos strategijoje, tad dirbame tikslingai šia kryptimi“, – naujai įsteigtu fondu džiaugėsi Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius. 
Slaugos koordinavimo tarnybos vadovė dr. Vilma Raškelienė teigė, kad slaugos specialistai fondo skirtas lėšas galės panaudoti vienam arba keliems kvalifikacijos kėlimo renginiams ir su jais susijusioms renginio registracijos bei kitoms išlaidoms padengti. Visos fondo lėšos skirtos iš Kauno klinikų biudžeto.
Slaugos specialistai – visų specialybių slaugytojai, akušeriai, diagnostikos specialistai, radiotechnologai, odontologo padėjėjai, burnos higienistai ir kiti, dirbantys Kauno klinikose pagal darbo sutartį ne mažesniu nei 0, 25 etatiniu darbo krūviu – gali teikti paraiškas dėl finansavimo skyrimo.
Sprendimus dėl kvalifikacijos kėlimo renginių finansavimo priims Slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo fondo komisija. Fondo veikla bus viešinama Kauno klinikų tinklalapyje, siekiant visiško skaidrumo tiek finansavimo skyrimui, tiek atrankos kriterijams.
Neseniai Kauno klinikos pirmosios Lietuvoje taip pat įsteigė Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondą, kuriuo skyrė net 1 mln. eurų savo gydytojų kvalifikacijos kėlimui.

Kauno klinikų informacija

>66  000

chirurginių operacijų

>1,2 mln.

pacientų apsilankymų

2187

gydytojų

2379

slaugos specialistas

3229

naujagimiai per metus
X