Naujienos

Gyventojų apklausa: Kauno klinikas palankiai vertina septyni iš dešimties apklaustųjų

Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai” 2019 m. gegužės-birželio mėnesiais atliko Lietuvos gyventojų apklausą apie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas. Iš viso apklausta 1000 Lietuvos gyventojų nuo 18-74 metų iš visos Lietuvos. 

„Reputacijos tyrimą nuspręsta atlikti, nes mums rūpi pacientų nuomonė, o nenorėdami vadovautis gandais ir stereotipiškai nusistovėjusia nuomone apie sveikatos priežiūros įstaigas, norėjome sužinoti tikrąją visuomenės poziciją ir sužinoti, ką reikia tobulinti“, – pasakoja Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.
Tyrimo rezultatai parodė, kad per pastaruosius trejus metus Kauno klinikose lankėsi (gydėsi, konsultavosi, lankė kitą žmogų) 37 proc. suaugusių Lietuvos gyventojų. Kauno klinikas palankiai vertina septyni iš dešimties apklaustųjų  (72 proc.),  nepalankiai – tik 1 proc. Kas ketvirtas gyventojas nuomonės šiuo klausimu neturi. Net 90 proc. Kauno klinikose besilankiusių respondentų Kauno klinikas laiko patikimiausia gydymo įstaiga Lietuvoje. „Tai – didžiulis mūsų atsidavusių gydytojų, slaugytojų ir kitų darbuotojų pastangų įvertinimas, – sako Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius. – Apklausos rezultatai geri, bet kiekvieno paciento susidaryta neigiama nuomonė mums – svarbus signalas, kad teigiamų pokyčių reikia ženkliai daugiau.“
Asmeninė patirtis gydantis ar lankant kitus besigydančius žmones lemia geresnius teigiamus Kauno klinikų vertinimus ir teigiamas asociacijas. „Kuo daugiau informacijos ir asmeninės patirties žmogus turi, tuo geriau vertina šią įstaigą, o neigiamiems ar neutraliems vertinimams daugiau įtakos daro netiesioginė informacija – žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija arba pažįstamų pasakojimai“, – komentuoja tyrimą atlikusios bendrovės vadovė Rasa Ališauskienė.
Net 93 proc. Kauno klinikų pacientų, ligoninėje besilankiusių per pastaruosius 3 metus, yra patenkinti teikiamų paslaugų kokybe. „Geresni vertinimai yra tų žmonių, kurie Kauno klinikose lankėsi asmeniškai arba lydėjo savo artimąjį, o prastesni vertinimai yra tų, kurie net nėra susidūrę su mūsų ligonine – tik girdėję. Tai rodo, kad žmonės neretai Kauno klinikas vertina inertiškai, besiremdami išoriniais šaltiniais – pasakojimais ar istorijomis žiniasklaidoje“, – sako Kauno klinikų Komunikacijos tarnybos vadovė Austė Aleksandravičiūtė-Šviažienė. 
Išgirdus Kauno klinikų pavadinimą, absoliučiai daugumai respondentų kyla teigiamos asociacijos. Šis pavadinimas siejamas su veiklos specifika – gydymu, darbuotojų profesionalumu, pažangia įranga ir patikimumu. 
Stipriausiomis Kauno klinikų savybėmis respondentai laiko platų teikiamų paslaugų spektrą, pažangią įrangą, aukštą personalo kvalifikaciją ir gerą reputaciją. Turintys asmeninę lankymosi Kauno klinikose patirtį žmonės visas įstaigos savybes vertina geriau nei tokios patirties neturintieji. 
Prireikus ir turint galimybę rinktis, Kauno klinikas rinktųsi 63 proc. visų Lietuvos gyventojų, nesirinktų – 9 proc. Tarp turinčių asmeninės patirties Kauno klinikose, šią ligoninę  rinktųsi 89 proc. respondentų. Dažniausiai nurodomi nesirinkimo motyvai – atstumas (per toli) ir asmeninės patirties trūkumas. Šias priežastis nurodė beveik pusė respondentų – 47 proc. „Tai reiškia, kad Kauno klinikų Lietuvos žmonės nesirenka dėl racionalių priežasčių, o ne prastos patirties“, – vertina A.Aleksandravičiūtė-Šviažienė. Toks vertinimas būdingas visų Lietuvos vietovių gyventojams.
Svarbiausi informacijos šaltiniai apie Kauno klinikas – artimųjų ir pažįstamų pasakojimai, asmeninė patirtis ir tradicinės žiniasklaidos teikiama informacija. Žiniasklaidos teikiama informacija yra ypač svarbi nesilankiusiems Kauno klinikose. „Nors apklausa parodė, kad mūsų pacientai sveikatos priežiūros paslaugomis yra patenkinti, mes nestovime vietoje ir strategiškai dirbame gerindami teikiamų paslaugų kokybę bei diegdami paciento centriškumo principą ligoninėje“, – pabrėžia prof. R. Jurkevičius. 
Tyrimo rezultatai atspindi 18-74 metų amžiaus Lietuvos gyventojų nuomonę pagal lytį, amžių, išsimokslinimą, gyvenvietės tipą. 

Kauno klinikų informacija, „Baltijos tyrimų“ duomenys 

In May-June 2019, joint Lithuanian and British market and public opinion research company Baltic Surveys (Baltijos tyrimai UAB) carried out a survey on the opinion of the Lithuanian population about the Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno Klinikos. In total, 1,000 residents aged 18-74 from all over Lithuania were surveyed.

“We decided to carry out a reputation survey, because the opinion of our patients matters to us. We did not want to rely on rumours and the stereotyped views of health care institutions and wanted to find out the actual opinion of the public and what areas need improvement,” said Prof. Dr. habilitatus Renaldas Jurkevičius, Director General of Kauno Klinikos.

The survey results showed that 37 per cent of the Lithuanian adult population visited Kauno Klinikos over the past three years: underwent treatment, had a consultation or visited another person. Seven out of ten respondents (72 per cent) had a favourable opinion of Kauno Klinikos and only 1 per cent of respondents held an unfavourable position. Every fourth respondent did not have any opinion on this matter. As much as 90 per cent of respondents who have visited Kauno Klinikos consider Kauno Klinikos to be the most reliable medical institution in Lithuania. “This shows huge appreciation of the work of our dedicated physicians, nurses and other staff,” said Prof. Dr. habilitatus Renaldas Jurkevičius, Director General of Kauno Klinikos. “Survey results are good, but each negative opinion of a patient is an alert that much more positive changes are needed.” Personal experience of undergoing medical treatment or visiting other patients lead to more positive assessment and positive associations of Kauno Klinikos. “The more information and personal experience a person has, the more positive opinion about this institution he or she holds. Negative or neutral ratings were more of a result of indirect information: published in the media or heard from acquaintances,” commented Rasa Ališauskienė, head of the company who carried out the survey.

As much as 93 per cent of Kauno Klinikos patients who have visited the hospital over the past three years were satisfied with the quality of services. “People who have visited Kauno Klinikos personally or accompanied their relatives there had more positive views, while negative opinions were given by those who had not been to our hospital at all but have heard of it. This shows a tendency of inert assessment of Kauno Klinikos based on external sources: accounts of other people and stories in the media,” said Austė Aleksandravičiūtė-Šviažienė, head of Communication Office. 

When the respondents hear the name of Kauno Klinikos, the absolute majority have positive associations. This name is associated with specific activity: medical treatment, professionalism, state-of-the-art equipment and reliability. 

According to the respondents’ opinion, the strongest aspects of Kauno Klinikos were the wide range of services, state-of-the-art equipment, highly qualified staff and good reputation. All aspects of the institution were more favourably rated by respondents who have had personal experience with the hospital compared to those who did not have such experience. 

Should they be given a choice, 63 per cent of the Lithuanian population would choose Kauno Klinikos at the moment of need. 9 per cent would not choose this hospital. Among those who have personal experience with Kauno Klinikos, 89 per cent would choose this hospital. Most common reasons for not choosing this hospital were distance (too far) and lack of personal experience. Nearly half of the respondents (47 per cent) gave the above reasons. “This means that people choose not to apply to Kauno Klinikos for rational reasons and not due to bad experience,” said Aleksandravičiūtė-Šviažienė. Such evaluation is typical of people from all areas of Lithuania.

Most important sources of information about Kauno Klinikos are accounts of relatives and acquaintances, personal experience, and the information provided by traditional media. Media information is especially relevant for those who have not visited Kauno Klinikos. “Even though the survey showed that our patients are satisfied with our health care services, we are always moving forward and working strategically on improving our service quality and implementing the patient-centered approach in the hospital,” said Prof. Jurkevičius. 
Survey results represent the opinion of the Lithuanian population aged 18-74 distributed by sex, age, education and type of settlement. 

>66  000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2212

gydytojų

2334

slaugos specialistas

3112

naujagimiai per metus
X