Pacientų sauga

Pacientų sauga Kauno klinikose ir Lietuvoje

Su pacientų sauga susiję klausimai pasaulyje aktyviai analizuojami jau kelis dešimtmečius. Šios idėjos ir Lietuvoje įgauna vis didesnį pagreitį atverdamos kelius įvairioms iniciatyvoms, kurios gerina sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Kartais gali pasirodyti, kad pacientų sauga, kokybės gerinimo procesai tėra skambūs žodžiai, neturintys tiek daug įtakos kiekvieno paciento gydymui ir gerovei. Dažnai toks įspūdis gali susidaryti dėl informacijos trūkumo, su kuriuo susiduria Lietuvos sveikatos priežiūros specialistai. 

Pasak Kauno klinikų Anesteziologijos klinikos vadovo prof. Andriaus Maco, tarptautiniuose moksliniuose ir visuomenei skirtuose leidiniuose aprašoma daugybė skaudžių istorijų, kai sveikatos priežiūros sistemoje padarytos klaidos lėmė negrįžtamas pasekmes pacientų sveikatai. „Dalis jų – gerieji pavyzdžiai, kai iš klaidų buvo pasimokyta, tačiau nemažai yra tokių, kai nepalankios aplinkybės buvo nutylėtos ir lėmė ne tik tragiškas gydymo baigtis pacientams, bet tolesnių sisteminių sprendimų stoką. Tam įtakos neretai turi kultūrinės ir istoriškai susiklosčiusios aplinkybės, skatinančios nutylėti ir garsiai nekalbėti apie įvykusias nesėkmes, – teigia profesorius. – Tokių kultūrinių ir istorinių aplinkybių pasekmes Lietuvoje jaučiamos iki šiol ir tai sudaro didžiausius iššūkius paciento saugos idėjų skleidime. Nemaža dalimi prie to prisidėjo ne tik baimė, komunikacijos ar organizacijų kultūros trūkumas, bet ir nepakankama informacijos sklaida.“ 

Pacientų saugos iniciatyvos aktyviai propaguojamos Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikoje, kur saugios kultūros pradžia laikomi 2011 metai, kai darbas Gimdymo skyriuje pradėtas organizuoti komandiniu principu, atsirado informacinė lenta svarbiausiai informacijai apie pacientą perduoti. Akušerijos ir ginekologijos klinikoje dar 2015 metais pradėtas naudoti saugios chirurgijos kontrolinis klausimynas (angl. safe surgery checklist), taip pat įdiegtas standartizuotas pagimdžiusios moters būklės vertinimas.  Akušerijos ir ginekologijos klinikoje pradėti naudoti ir saugos ankstyvojo  perspėjimo lapai, o mobilus ryšys kiekviename akušerių ir gydytojų budinčiame poste užtikrina personalo efektyvią komunikaciją ir savalaikį reagavimą į klinikines situacijas. Reguliarus ir standartizuotas personalo žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimas bei klinikinių situacijų simuliacijos darbo vietoje pradėtos nuo 2014 metų. Taip pat daug dėmesio skiriama efektyviai komunikacijai tarp komandos narių.

Kauno klinikų Anesteziologijos klinikoje įvairios pacientų saugą ir paslaugų kokybę gerinančios iniciatyvos įgyvendinamos jau nuo 2013 metų. Klinikos vadovas prisimena įvykį, kai dėl medikamentų skyrimo klaidos operaciją teko atidėti 3 valandoms, tačiau buvo išvengta didesnės žalos pacientui. „ Po šio įvykio Anesteziologijos klinikoje buvo įdiegtas ISO standartas vaistų žymėjime, kur švirkštus su medikamentais žymime ne tik pavadinimais, bet ir atskiromis spalvomis skirtingų grupių medikamentams. Tai buvo paciento saugumo sistemos užuomazgos Kauno klinikose“, – prisimena prof. A. Macas. 

„Kalbėti apie nepageidaujamus įvykius medicinoje nelengva, o mokymosi iš klaidų kultūra yra viena jautriausių temų medicinos bendruomenei visame pasaulyje. Gerieji pavyzdžiai moko, kad iš klaidų medicinoje reikia mokytis, o ne už jas bausti. Jei išdrįsti kalbėti apie nesėkmes – augi pats, auga ir kiti“, – teigia profesorius.

„Pirmieji žingsniai pacientų saugumo kultūros keitime Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose žengti prieš daugiau nei 5-erius metus ir dabar įgauna nuoseklios sistemos pavidalą, – sako Kauno klinikų Stacionarių paslaugų koordinavimo tarnybos vadovas doc. Evaldas Padervinskis. – Kauno klinikos yra pasiruošusios imtis lyderystės ne tik plėtojant ir įgyvendinant su pacientų sauga susijusias idėjas, bet ir aktyviai skleidžiant žinią ir su šiomis idėjomis supažindinant Lietuvos sveikatos priežiūros darbuotojus.“

Įvairia su pacientų sauga susijusia informacija jau pradėta dalintis, kuriant tinklalaidžių seriją „P. S. Pacientų sauga“. 

„Suprantame, kad susidursime su tam tikrais sunkumais, juk diegti naujoves ir keisti organizacinę kultūrą nėra lengva, bet neabejoju, kad sulauksime sveikatos priežiūros specialistų palaikymo ir noro drauge darbuotis dėl pacientų ir darbuotojų gerovės“, – sako gydytoja anesteziologė reanimatologė, pacientų saugos projekto Kauno klinikose vadovė Vilma Traškaitė-Juškevičienė. 

Kauno klinikose pradėto įgyvendinti pacientų saugos projekto tikslas – didinti pacientų saugumą, teikiamų paslaugų kokybę ir pasitenkinimą jomis.  Palaipsniui stengiamasi diegti įrodymais pagrįstas priemones, akcentuojant ne tik atskirus dėmenis, bet visą pacientų saugumo strategiją ir politiką, kuriant palankią aplinką tiek pacientams, tiek darbuotojams. Suburta ambicinga komanda, kurią sudaro gydytojai ir slaugytojai ne tik savo sričių specialistai, bet ir pacientų saugos entuziastai: Anesteziologijos klinikos slaugos vadovė Daiva Didvalė, Neurologijos klinikos slaugos vadovė Vita Balčienė, gydytojas neurochirurgas Karolis Bareikis, specialistė Lina Ivanauskienė, skubiosios medicinos rezidentė Gabrielė Mickutė. 

Norėdami kuo geriau pažinti Lietuvos medikų bendruomenę, prašome Jūsų užpildyti šią trumpą anoniminę apklausą. Siekiant suprasti su kokia patirtimi susiduria kiekvienas Lietuvos sveikatos priežiūros darbuotojas, kokių žinių ir informacijos trūksta, kokios temos Jums įdomios ir kas padėtų skatinti saugumo kultūrą mūsų sveikatos priežiūros sistemoje. Kiekvieno įsitraukimas, indėlis ir nuomonė yra svarbi. 

Apklausa: https://bit.ly/3h8h0Dr 

Tinklalaidės „P. S. Pacientų sauga“ epizodai:

„P. S. Pacientų sauga. Pradžia.“ Gydytojai anesteziologai reanimatologai kalba apie pacientų saugą.
Youtube: https://bit.ly/2Q0I64m 
Spotify: https://spoti.fi/3b9v4sy 

„P. S. Pacientų sauga: galime būti geriausi?“ Patirtimi einant pacientų saugos keliu dalinasi prof. Rūta Jolanta Nadišauskienė. 
Youtube: http://inx.lv/1lfJ  
Spotify: https://spoti.fi/3er2sNC   

>71  000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2025

gydytojų

2399

slaugos specialistas

3050

naujagimių per metus
X